• kościół św. Stanisława Biskupa w Subkowach
  kościół św. Stanisława Biskupa w Subkowach
 • ...
  ...
 • .
  .
 • /
  /

O Rodzinie

Forma prawna:    Stowarzyszenie

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:  07.06.2006 r.

 

 

Misja Dzieła Kolpinga

"Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom".

 

 

Obszar działania:

 • religia

 • rodzina -> dzieci -> młodzież

 • kultura

 • pomoc społeczna

 • sport/ turystyka

Zgodnie z naszym Statutem celem stowarzyszenia jest:

 • Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei bł. Adolfa Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną Kraju.

 • Kształtowanie osobowości członków, by byli dobrymi chrześcijanami, solidnymi fachowcami w każdej dziedzinie i profesji przez siebie wykonywanej oraz świadomymi obywatelami.

 • Dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła Katolickiego.

 • Rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji Europy.

Cele stowarzyszenie realizujemy miedzy innymi poprzez realizacje zadań publicznych "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży", w którym na cel stawiamy:

 • poprawę kondycji fizycznej i promocja zdrowia;

 • rozwój umiejętności manualnych i umysłowych;

 • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego;

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z historią, walorami i krajobrazem pobliskiego terenu

 • popularyzację gier planszowych i zespołowych.

 • wzmacnianie relacji rodzinnych, integracja, nawiązanie nowych znajomości;

 • podnoszenie poziomu życia mieszkańców;

 • zaspakajanie potrzeb mieszkańców;

 

Nasze sukcesy:

Realizujemy zadanie publiczne - organizując rajdy i imprezy rekreacyjne promujące zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu z pozytywnym skutkiem. Należy zaznaczyć aktywny udział coraz większej ilości rodziców dzięki tym naszym osiągnięciom zostaliśmy zauważeni przez Zarząd Główny Dzieła Kolpinga w Polsce i otrzymaliśmy nagrodę i tytuł Najlepszej Rodziny Kolpinga 2013 w pierwszej edycji tego konkursu.