• kościół św. Stanisława Biskupa w Subkowach
  kościół św. Stanisława Biskupa w Subkowach
 • ...
  ...
 • .
  .
 • /
  /

Walne Zebranie Sprawozdawcze RK Subkowy za 2023 rok

 Dnia 15 maja obyło się roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym zatwierdzono sprawozdania: finansowe oraz z działalności naszego stowarzyszenia. Oba sprawozdania zatwierdzono jednogłośnie, a także udzielono absolutorium za 2023 rok obecnemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Natomiast w sobotę 18 maja odbędzie się Walne Zebranie Związku Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej w Łebie, na którym także przedstawimy nasze sprawozdania, a 22 czerwca w Czernej koło Krakowa odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Związku sprawozdawczo - wyborcze, na którym przedstawiane będą sprawozdania tym razem Wszystkich Rodzin Kolpinga z Polski, a także wybory nowych władz do Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.